Home

Via deze website kun je vanaf februari 2017 je kind(eren) aanmelden voor een Nederlandstalige basisschool in Ronse voor het schooljaar 2017-2018. Vul daarvoor het formulier in op de pagina Aanmelden. Alle nodige info vind je op de andere pagina's. 

Ouders van aangemelde kinderen krijgen rond half maart per brief een bericht over de school waar zij hun kind kunnen inschrijven. Inschrijven gebeurt in april (buiten de paasvakantie), op de school zelf.

Kinderen die niet aangemeld zijn kunnen vanaf 15 mei ingeschreven worden, rechtstreeks op school. Contacteer de school om te weten of er nog vrije plaatsen zijn.

Klik hier voor:

Menu

Brochure