WAAROM?

 

Aanmelden is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden als je een goede kans wil maken om een plaats te vinden in de school van je voorkeur.  Kinderen die aangemeld worden, hebben voorrang op kinderen die niet aangemeld worden. Kinderen die niet aangemeld worden, mogen rechtstreeks ingeschreven worden in de school, maar pas in de maand JUNI (vanaf 1 juni), na de aangemelde kinderen.

De procedure van aanmelden is de meest eenvoudige en doeltreffende manier om in elke school een evenwichtige sociale mix te realiseren:

  • Het Vlaamse decreet op het inschrijvingsrecht schrijft immers voor dat elke school een vast aantal plaatsen zou voorbehouden voor leerlingen die beantwoorden aan minstens één van deze sociale kenmerken: (1) het gezin ontvangt een schooltoelage, (2) de moeder bezit geen diploma secundair onderwijs. Alle basisscholen in Ronse hebben gezamenlijk beslist om tijdelijk, voor de duur van de aanmeldingsperiode, 60% van hun vrije plaatsen voor deze kinderen voor te behouden, tegenover 40% voor de andere kinderen. Dit zijn namelijk de gemiddelde percentages voor de bevolking van Ronse als geheel. Het aanmeldingssysteem verwerkt deze sociale voorrangsregels automatisch.
  • Wanneer op een school te weinig plaatsen zijn, hebben in een aanmeldingsprocedure kinderen die dichter bij de school wonen voorrang op kinderen die verder wonen. Op die manier kiezen de basisscholen in Ronse voor het principe ‘school in de buurt’. Het aanmeldingssysteem berekent alle afstanden tussen de school en het domicilieadres van het kind automatisch. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. Door de toepassing van het criterium ‘wie het dichtst woont’ in plaats van ‘wie er eerst bij is’, is er meer kans op bereiken van een evenredige sociale mix.

Een ander voordeel van een aanmeldingssysteem is dat grote haast niet nodig is, en eventuele wachtrijen of kampeertoestanden wegvallen.  Aanmelden kan een hele maand lang en het precieze tijdstip van aanmelden speelt geen rol