Vrije plaatsen

 

Klik hier voor de lijst met het aantal nog vrije plaatsen per school op 1 februari 2018. 

Per geboortejaar en per leerjaar zijn de vrije plaatsen verdeeld tussen indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Als u deze verdeling wil kennen, klik dan hier