Vrije plaatsen

 

Klik hier voor de lijst met het aantal vrije plaatsen per school op 1 maart 2019, d.i. het begin van de aanmeldingsperiode. De lijst wordt terug aangepast op 28 mei, bij het begin van de vrije inschrijvingen.

Voor dezelfde lijst van vrije plaatsen per school op 1 maart 2019, maar met onderscheid tussen indicator en niet-indicatorleerlingen bij de instroomjaren (geboortejaren 2017 en 2016 en eerste leerjaar), klik hier.