Vrije plaatsen

Klik hier voor de lijst met het aantal vrije plaatsen per school voor schooljaar 2017-2018. 

Voor de instroomjaren (de jongste 2 kleuterjaren en het eerste leerjaar) zijn de vrije plaatsen verdeeld tussen indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Als u deze verdeling wil kennen, klik dan hier.

Opgelet: op 31 januari, wanneer de voorrangsperiode voor broers en zussen afgelopen is, wordt de lijst weer aangepast. De aantallen vrije plaatsen worden dan verminderd met de aantallen ingeschreven broers en zussen.